Borgermøde i Jammerbugt om nyt solcelleanlæg tilbyder indsigt og dialogmuligheder

Foto: Jammerbugt kommune.
dato

Borgermøde om nyt solcelleanlæg ved Kaasholm bliver afholdt for at informere og involvere lokale borgere

Jammerbugt Kommune og opstilleren af det foreslåede solcelleanlæg ved Kaasholm inviterer til borgermøde den 5. marts fra kl. 19-21. Mødet vil finde sted på Skolecenter Jetsmark beliggende på Jetsmark Kirkevej 5, 9490 Pandrup.

Mødet er arrangeret for at give lokalbefolkningen en dybere indsigt i projektet. Præsentationen vil inkludere detaljerede informationer om solcelleanlægget, dets opbygning, og hvordan det vil blive integreret i det lokale miljø. Derudover vil der blive givet oplysninger om værditabsordningen og salgsoptionsordningen, som er relevante for de nærliggende ejendomsbesiddere. Disse ordninger er faciliteteret under Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) fra Energistyrelsen og har til formål at kompensere mulige negative økonomiske effekter for lokalsamfundet som følge af anlæggets opførelse.

Desuden vil deltagerne blive introduceret for VE-bonus ordningen, der er designet til at fremme anvendelsen af vedvarende energikilder i Danmark. Arrangementet tilbyder en unik mulighed for borgere til at stille spørgsmål direkte til projektopstillerne og kommunens repræsentanter, hvilket sikrer en transparent dialog om solcelleprojektets fremtid og dets påvirkning på lokalsamfundet.

Mødet er en vigtig del af Jammerbugt Kommunes og opstillerens engagement i at involvere og informere borgerne i de områder, hvor nye energiprojekter planlægges og implementeres. Det er en invitation til alle interesserede at deltage og bidrage med deres meninger og bekymringer om det foreslåede solcelleanlæg.

https://www.jammerbugt.dk/nyheder/borgermode-vedr-solcelleanlaeg-ved-kaasholm/

Kilde: Jammerbugt Kommune