Alle kender da værestederne, ik´?

Værestedet Orkideen i Fjerritslev, julen 2023 (Foto: Jammerbugt Kommune)
dato

Tirsdag d. 9. januar fik Social- og sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune til deres møde besøg af repræsentanter fra Værestedernes Brugerråd i kommunen.

Det er en årlig tradition, at udvalget får en status over året, der er gået.

Ture ud af huset
Denne gang kunne repræsentanterne bl.a. fortælle om årets forskellige ture ud af huset. Både ture for de enkelte væresteder i Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup – og ture på tværs af værestederne. Eksempelvis en bustur for alle brugere til Lille Vildmose, hvor der var hyret en naturvejleder til at fortælle om mosen.

Ungeaftener, foredrag og fællesspisning
Derudover fortalte repræsentanterne om værestedernes ungeaftener, som nu kører på alle fire væresteder. Her har kommunens unge mulighed for at komme og hygge sig med fællesspisning, spil og aktiviteter.

Udvalget blev desuden præsenteret for tankerne bag en ny foredragsrække, hvor brugerne får mulighed for fællesspisning 3-4 gange om året. Efter spisning kommer enten et foredrag, en koncert eller lignende. Der er fri entré for værestedernes brugere. Dette er et nyt tiltag, der bliver til virkelighed med støtte fra Foreningen Velliv, der har doneret 60.000 kr. over 2 år til Jammerbugt Kommunes væresteder.

Måske noget for dig?
Snakken gik lystigt på tværs af bordet ved mødet mellem Social- og sundhedsudvalget og Værestedernes Brugerråd. Og der var enighed om, at mange flere borgere kunne være i målgruppen for – og have glæde af – kommunens væresteder.

Læs meget mere om værestederne i Jammerbugt Kommune

På linket kan du - udover adresse og telefonnummer - finde oplysninger om åbningstider, og hvad man kan bruge et værested til.

Kilde: Jammerbugt Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.