ABC-forløb fik Christian ud ad døren

Foto: Jammerbugt Kommune. Det viste sig hurtigt, at ABC-gruppen havde meget godt at tilbyde. De andre i gruppen var fornuftige nok, og fællesskabet blev netop det, som kunne få Christian ud ad døren. Døgnrytmen blev genoprettet, og han fik andre at spejle sig i.
dato

Gruppefællesskabet kan noget helt særligt. Det er erfaringen i Jammerbugt Kommune, hvor de såkaldte ABC-forløb nu kører på andet år. Deltagerne, som er sårbare borgere, oplever øget livskvalitet og mindre behov for bostøtte.

Da Christian Vigsø (25) i begyndelsen af 2023 mødte op til første samling i det ABC-gruppeforløb, som han var blevet anbefalet af væresteds-medarbejderne på Solsikken i Aabybro, var hans første tanke: ”hvad har jeg dog rodet mig ud i”. Christian er nemlig med egne ord lidt af en enspænder og sætter stor pris på alenetid derhjemme.

Baggrunden for opstarten i ABC-gruppen var dog netop, at der var blevet for meget alenetid.

”Der kunne godt gå en uge, uden at jeg så andre end min bostøtte. Egentlig ville jeg gerne ud ad døren, men det var som om, den var låst udefra. Jeg havde simpelthen ikke energien. Jeg fik også vendt døgnet helt på hovedet,” fortæller Christian.

Fælles om sårbarhed og målsætninger

Det viste sig hurtigt, at ABC-gruppen havde meget godt at tilbyde. De andre i gruppen var fornuftige nok, og fællesskabet blev netop det, som kunne få Christian ud ad døren. Døgnrytmen blev genoprettet, og han fik andre at spejle sig i.

”I gruppen oplevede jeg, at jeg ikke var den eneste, der døjede og havde mine kampe. Det havde de andre også. Alle havde vi noget, vi gerne ville opnå, og det satte vi os mål for, som vi i fællesskab fulgte op på,” fortæller Christian.

Et af hans egne mål var at blive mere social og aktiv, og her hjalp udover gruppens fællesskab de mange ture ud af huset, som gruppen tog på. Der var blandt andet besøg i Ro- og Sejlklubben på Gøl, Jetsmark Judoklub og West Vendsyssel Buelaug, hvor Christian fik genoplivet sin gamle interesse for bueskydning.

”Vi fik åbnet øjnene op for, at der var meget spændende at give sig til – mange muligheder i området,” fortæller Christian.

Grupper med stor virkning

Jammerbugt Kommune er en af seks kommuner, som har afprøvet de såkaldte ACB-forløb fra Social- og Boligstyrelsen. Forkortelsen står for Act, Belong, Commit, og konceptet henvender sig til unge og voksne, der, som Christian, bor i egen bolig og oplever mistrivsel.

Forløbet består af 22 møder/ture over 20 uger, samt individuelle samtaler med gruppernes facilitatorer. De første ABC-forløb i Jammerbugt Kommune startede op i begyndelsen af 2023 med udgangspunkt i værestederne i Aabybro og Fjerritslev og herefter tilsvarende med udgangspunkt i værestederne i Brovst og Pandrup. I alt 30 deltagere har gennemført forløbene, og to nye grupper er på trapperne i Aabybro og Fjerritslev.

Målet med ABC-forløbene er øget livskvalitet og selvstændighed til deltagerne, og erfaringerne har været yderst positive, fortæller Birgitte Skotte Larsen. Hun er faglig koordinator for Forebyggelse og Mental sundhed i Jammerbugt Kommune og fungerer med sin kontakt til både væresteder, bostøtter og SKP’er som fremskudt visitator til ABC-forløbene.

”Ofte ligger noget af det fastlåste netop i, at for eksempel bostøtten er blevet en slags social nødløsning for den enkelte borger, som derfor ikke kommer ud og møder andre eller prøver noget nyt. Det kan gruppeforløbene ændre på, og det gør altså en kæmpe forskel for den enkelte,” fortæller hun.

Ud og i gang

Blandt succeshistorierne for ABC-forløbenes deltagere i Jammerbugt Kommune er tre deltagere, som er begyndt i strikkeklubben i Maskeriet i Kaas, to deltagere som fandt på at holde jul sammen i stedet for at sidde alene, flere som er begyndt i foreningen IFS (Idræt for Sindet) og så den sidste ABC-gruppe i Pandrup, som ikke kan undvære hinanden og selv har dannet det, de kalder en ”DEF-gruppe”. Generelt er der blevet reduceret væsentligt i antallet af bostøtte-timer for deltagerne.

For Christian Vigsøs vedkommende førte ABC-forløbet til, at han fik åbnet døren ud til verden, og den er ikke blevet lukket siden. I øjeblikket kommer han på ikke mindre end tre af kommunens væresteder. Han har også afsluttet en længere praktik som væresteds-medarbejder i Aabybro og netop påbegyndt en ny på Eurofins Laboratorie i Aabybro. Hans bostøtte er halveret.

”Godt nok er jeg en enspænder, men jeg er faktisk også ret social,” konstaterer Christian med et smil.

ABC-forløb

• ABC-forløb gennemføres i et partnerskab mellem Social og Boligstyrelsen og 6 danske kommuner.

• Projektperioden løber fra 2022 til 2025

• Målgruppen er unge og voksne fra 18 år, der bor i egen bolig og oplever mistrivsel. Deltagerne skal kunne have glæde af et gruppeforløb og være indenfor målgruppen for servicelovens §82a (gruppebaseret hjælp) og §85 (bostøtte)

• Læs mere her: https://sbst.dk/projekter-og-initiativer/handicap/afproevning-af-act-belong-commit-2013gruppeforloeb

Fra Projekt til Permanent

• I Jammerbugt Kommune har der lige fra ABC-forløbenes start være fokus på at tage de brugbare elementer ud og implementere dem i andre og permanente tiltag. Det gruppebaserede kommer for eksempel som noget nyt til at præge ADL-forløbene (Almindelig Daglig Levevis), hvor deltagerne i højere grad kommer til at lære i fællesskab.

• Deltagerne i det seneste ABC-forløb i Pandrup har på eget initiativ valgt fortsat at mødes. Dette ønsker man fra Jammerbugt Kommunes side at understøtte at understøtte, og der arbejdes i øjeblikket på oprettelsen af en forening, hvor tidligere ABC-forløbs deltagere kan mødes: ”ABC-venner”.

• Kunne man selv, eller kender man en, som måske kan have glæde af et ABC-forløb, så kontakt Birgitte Skotte Larsen på bsl@jammerbugt.dk.

Kilde: Jammerbugt Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.